lǎoshī      

Click here to edit subtitle

Latest news

ข่าวสารล่าสุดประจำเดือน :

สวัสดีครับทุกท่าน 

ช่วงนี้กำลัง เตรียมพร้อมทำเพลงอัลบัมแรกในชีวิต โดยนำเพลงที่เคยเขียนไว้ เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วมา ทำใหม่ คงได้รับฟังผลงานกัน เร็วๆนี้ ครับ 

โดยใช้ชื่อในนาม :  Lǎoshī  

老师 มาจากภาษาจีน แปลว่า "อาจารย์"  

ทำไม ? ถึงเลือกชื่อนี้ : สืบเนื่องจากเมื่อในอดีต ผมเคยมีอาชีพเป็นอาจารย์ สอนนักศึกษา อยู่ช่วงหนึ่ง และปัจจุบันอยู่ในวงการวิชาชีพช่าง เขาก็มักเรียก กันและกันว่า "อาจารย์" นั่นเองครับ